imageKNGF Geleidehonden geeft ieder jaar een jaarbericht en een jaarverslag uit met daarin alle resultaten. Sinds enige tijd werk ik met veel plezier voor deze mooie organisatie. In 2014 is gekozen voor een nieuw concept, zowel voor de printversie als de online publicatie. Beide publicaties hebben een meer persoonlijke insteek met als doel de informatie dichter bij de lezer te brengen en zo de betrokkenheid bij KNGF Geleidehonden te vergroten. En ik mocht alle verhalen optekenen. Op deze pagina is de printversie te downloaden en via deze link is de online versie te bekijken.

Sorry, the comment form is closed at this time.