imageBekijk hier de Bijvoorbeeldboekjes van juni 2015. Deze boekjes bevatten projecten die DOEN ondersteunt vanuit de bijdrage van de drie Goede Doelen Loterijen. Mijn bijdragen vind je in de boekjes van de Nationale Postcode Loterij en de Bank Giro Loterij.

imageKNGF Geleidehonden geeft ieder jaar een jaarbericht en een jaarverslag uit met daarin alle resultaten. Sinds enige tijd werk ik met veel plezier voor deze mooie organisatie. In 2014 is gekozen voor een nieuw concept, zowel voor de printversie als de online publicatie. Beide publicaties hebben een meer persoonlijke insteek met als doel de informatie dichter bij de lezer te brengen en zo de betrokkenheid bij KNGF Geleidehonden te vergroten. En ik mocht alle verhalen optekenen. Op deze pagina is de printversie te downloaden en via deze link is de online versie te bekijken.

Jul 292015

imageIn dit handzame boekje vertellen jonge werknemers over hun werk als schoonmaker of glazenwasser. De beroepengids is een onderdeel van de campagne Schoon werkt! van de RAS. De stichting wil met deze campagne jongeren enthousiasmeren voor een carrière in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Download het beroepenboekje hier of lees de iets langere versies van de interviews op de bijbehorende website.

imageBlindelings vertrouwen… Nieuwe medewerkers bij KNGF Geleidehonden ondergaan een ‘donkere bril-ervaring’ om meer inzicht te krijgen in hoe blinde- en slechtziende mensen de wereld ervaren. In deze blog vertel ik over mijn vuurdoop in het donker.

imageLuisterboeken zijn totaal niet suf. Voor mij ging er een wereld open toen ik de redactionele invulling van een website over luisterboeken voor mijn rekening nam. www.luisterboeken.nu

imageEen mooie redigeerklus van mijn hand: in deze inspiratiegids vertellen ondernemende initiatiefnemers over hun aanpak en uitdagingen. Hun projecten staan model voor vele initiatieven in Nederland waarbij bewoners hard werken aan een andere samenleving. Klik hier om de inspiratiegids online te lezen

In de periode 2009-2012 heeft Stichting DOEN zich met het programma Duurzaam Vervoer gericht op de verduurzaming van mobiliteit. Een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen (20%) wordt namelijk veroorzaakt door vervoer. Het programma is inmiddels afgerond en daarom zijn de intiatieven, bevindingen en de belangrijkste resultaten op een rij gezet in een mooie publicatie waar ik aan heb meegewerkt (lees vooral het interview met de programmamanagers en de teksten over de initiatieven).

Download de pdf via de website van St. DOEN

 

Wat is DOEN aan het doen? Je leest het in de Bijvoorbeeldkranten die St. DOEN twee keer per jaar uitbrengt. In het boekje worden diverse projecten uitgelicht. Ditmaal aandacht voor Eco Tuk die tuktuks ombouwen tot schonere en veiligere exemplaren. Biogas, de Windcentrale, mobieltjes op zonne-energie en nog veel meer…

Bekijk de Bijvoorbeeldkrant SEPT 2012