So You Think You Can Light Dance

http://www.youtube.com/watch?v=iHJkyMo9MtU

En dan hier the making of..